Hoge normoverschrijdingen van insecticiden in het oppervlaktewater van Drenthe

In het oppervlaktewater van de provincie Drenthe werden in 2005 en 2007 hoge normoverschrijdingen van insecticiden (imidacloprid, aldicarb en verschillende organofosfaten) gemeten, die een acute bedreiging voor insecten vormen.

Aldicarb (Norm: MTR = maximaal toelaatbaar risiconniveau: 100 nanogram/L)
LAAGHALERVEEN (4-8-2005): 12x boven de norm;

Chloorpyrifos (MTR norm: 3 nanogram/L)
ZANDPOL (12-9-2007): 137x boven de norm.

Dichloorvos (MTR norm: 0.7 nanogram/L)
BROEKHUIZEN (29-11-2005): 114x boven de norm.

Imidacloprid (Norm: MTR = 13 nanogram/L)
EMMERERFSCHEIDENVEEN (5-4-2007): 323x boven de norm.

Stel een honingbij consumeert per dag 30 microliter van vervuild oppervlaktewater in Emmererfscheidenveen (met een imidacloprid concentratie van 4.000 nanogram per liter = 4 nanogram per milliliter = 0.004 nanogram per microliter), dan is de dagelijkse opname van imidacloprid door de honingbij: 30 x 0.004 = 0.12 nanogram. Dat is na 1 dag voldoende imidacloprid om het navigatievermogen van de honingbij aan te tasten. Chronische blootstelling van insecten aan dergelijke concentraties veroorzaakt sterfte.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Informatie over sub-letale effecten van imidacloprid op honingbijen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/38

Verdere informatie over de giftigheid van imidacloprid voor insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Informatie over massale bijensterfte bij een professionele imker uit Nieuwleusen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/92

Recent