Search

Search results

Beantwoording kamervragen over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

15 juli 2011 Betreft: Beantwoording vragen n.a.v. schriftelijk overleg VC EL&I inzake gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen en opmerkingen vanuit een aantal fract ...

Story - webmaster - 07/19/2011 - 17:02 - 0 comments

Antwoorden kamervragen onderzoeken in het kader van de voortgaande bijenvolksterfte

... nee, waarom niet? Zie mijn antwoord bij vraag 8 van de Kamervragen over bijenvolksterfte door onduurzame maïsteelt (nr. 2010Z04210). ...

Story - webmaster - 05/13/2010 - 14:14 - 0 comments

Kamervragen Jansen (SP) inzake imidacloprid en thiacloprid in relatie tot bijensterfte

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over imidacloprid en thiacloprid in relatie tot bijensterfte (Ingezonden 2 augustus 2010) 1. Onderschrijft u de conclusie van toxicoloog Henk Tennekes 1) dat i ...

Story - webmaster - 10/31/2010 - 12:01 - 0 comments

Kamervragen over imidacloprid en thiacloprid in relatie tot bijensterfte

Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen. Het Ctgb beoordeelt op dit moment een bezwaarschrift dat op het ...

Story - Henk Tennekes - 10/31/2010 - 16:51 - 0 comments

Marianne Thieme stelt Kamervragen over Bestrijdingsmiddelen in het Oppervlaktewater

Het Kamerlid Marianne Thieme (PvdD) heeft op 6 augustus 2009 vragen gesteld aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn ...

Story - Henk Tennekes - 12/23/2010 - 18:00 - 0 comments

Imidaclopridgebruik in Nederland in 10 jaar vertienvoudigd

[geupdate dec 2010] Imidaclopridgebruik in Nederland, Bron: CBS jaar aantal bedrijven grootte oppervlak met gebruik (ha) gebruik (kg) 1995 2381 5335 668 1998 6470 22631 4047 ...

Story - webmaster - 12/07/2010 - 19:07 - 0 comments

Bijensterfte.nl ca. vijfentachtigduizend bezoekers in 1e jaar

... Verschillende berichten op deze website leidden tot kamervragen . Daarnaast biedt de site snelle toegang tot meer dan honderd ...

Story - webmaster - 05/07/2010 - 12:43 - 0 comments

Bijendeskundige: ‘Laakbare fouten in recent onderzoek bijensterfte’

... Marianne Thieme heeft naar aanleiding hiervan Kamervragen gesteld aan demissionair minister Verburg. Bijensterfte dient te ... kabinet blijft echter achterwege, ondanks herhaaldelijke Kamervragen van de Partij voor de Dieren en een petitie met meer dan 40.000 ...

Story - webmaster - 03/31/2010 - 17:55 - 0 comments

Alterra- rapport “De betekenis van openbaar groen voor bijen” moet van tafel

... groen voor bijen’ staan recht overeind Kamervragen over fouten in Wagenings bijenrapport voor Verburg ...

Story - webmaster - 05/09/2010 - 17:54 - 0 comments

Hoorzitting bezwaar tegen toelating Merit Turf

... van engerlingen en emelten in openbaar gras - Kamervragen van het lid Polderman (SP) over Merit Turf in relatie met ...

Story - webmaster - 04/21/2011 - 08:27 - 0 comments