Minister Verburg (LNV) over het gebruik van Merit Turf: er zijn geen onaanvaardbare risico's

Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over het gebruik van Merit Turf in openbare grasvegetatie en graszodenteelt, ter bestrijding van engerlingen en emelten. Volgens de minister zijn er geen onaanvaardbare risico’s. Bij de beoordeling van een middel wordt ook het risico voor het oppervlaktewater (aquatoxiciteit) meegenomen. Dat het middel is toegelaten betekent dat het risico voor in het water levende organismen volgens het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) aanvaardbaar is. De relatie tussen de aanwezigheid van imidacloprid in het oppervlaktewater en bijensterfte is tot op heden niet aangetoond. Of er sprake zal zijn van een toename van imidacloprid in oppervlaktewater is op voorhand niet aan te geven. Dat is afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van het middel.

Bron: Ministerie LNV, 16-08-2010
http://www.minlnv.nl/pls/portal/url/page/minlnv/actueel/voorlooppagina?p...

Recent