Extreme Normoverschrijdingen van Imidacloprid in Fruitteelt en Akkerbouw in 2008

Het Waterschap Rivierenland heeft resultaten gepubliceerd van de monitoring van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater op agrarische monsterpunten in 2008. In de fruitteelt en akkerbouw lag de hoogst gemeten imidacloprid concentratie respectievelijk 125x en 70x boven de norm. De milieu-effectenkaart 2009 voor appel en peer geeft de kleur groen aan de giftigheid van imidacloprid voor organismen in het oppervlaktewater, terwijl imidacloprid concentraties in het oppervlaktewater die 9x of meer boven de wettelijke MTR (maximaal toelaatbaar risiconiveau) norm liggen in laboratorium studies sterfte van water insecten veroorzaken. Dit blijkt uit onderzoek van het Canadese National Water Research Institute dat in 2008 werd gepubliceerd.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op fruitteelt-, boomteelt-, veehouderij- en akkerbouwgerelateerde monsterpunten. Imidacloprid is de stof waarvoor de meeste overschrijdingen van het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) zijn aangetroffen. In de fruitteelt en akkerbouw lag de hoogst gemeten imidacloprid concentratie respectievelijk 125x en 70x boven de norm. Ook in de boomteelt en op veehouderijpunten werden niet nader gespecificeerde normoverschrijdingen vastgesteld. Imidacloprid werd in 2008 aangetroffen in circa 40-45% van de monsters op punten van fruitteelt, boomteelt, en akkerbouw, en in 19% van de monsters op punten van veehouderij.

Bron: Agrarisch Inzicht, nieuwsbrief voor agrariërs in het rivierengebied, grasmaand 2009
http://www.waterschaprivierenland.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/p...

De milieu-effectenkaart 2009 voor appel en peer geeft de kleur groen aan de giftigheid van imidacloprid voor organismen in het oppervlaktewater:
http://documents.plant.wur.nl/ppo/fruit/milieu-effectenkaart-2009-appelp...

Feit is echter dat imidacloprid concentraties in het oppervlaktewater die 9x of meer boven de wettelijke MTR (maximaal toelaatbaar risiconiveau) norm liggen in laboratorium studies sterfte van water insecten veroorzaken. Dit blijkt uit onderzoek van het Canadese National Water Research Institute dat in 2008 werd gepubliceerd. De milieu-effecten kaart voor appel en peer kunnen dus wat het gebruik van imidacloprid betreft een misleidende werking op agrariërs hebben. De extreme emissies van imidacloprid en de mogelijke gevolgen daarvan (zoals bijensterfte) worden door deze milieu-effectenkaart waarschijnlijk nauwelijks tegengewerkt.

Informatie over de giftigheid van imidacloprid voor insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

In de Benelux zijn naast biijen ook andere insectensoorten (vlinders en libellen) met uitsterven bedreigd):
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/119

Overzichtsrapport over de toxicologie van neonicotinoide insecticiden:
http://www.buglife.org.uk/Resources/Buglife/Neonicotinoid%20insecticides...

Recent