Denemarken: voorbeeldig waterbeheer

De drinkwatervoorziening in Denemarken behoort tot de beste ter wereld. Bijna al het drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Sinds de jaren tachtig is echter duidelijk geworden dat ook diepgelegen grondwater gevoelig is voor besmetting met meststoffen, pesticiden en andere vervuiling. Sinds 1994 worden daarom steeds meer wetten aangenomen ter bescherming van het grondwater. De grootste en de beste grondwaterreservoirs zijn aangewezen als beschermde drinkwatergebieden. Sinds 1998 is het Pesticide Leaching Assessment Programme in werking, dat al in een vroeg stadium van het gebruik van nieuwe bestrijdingsmiddelen door middel van veldonderzoek in verschillende regio's van Denemarken gegevens levert over grondwaterverontreiniging aan de voor het watermanagement verantwoordelijke Danish Environmental Protection Agency (EPA). Dergelijke gegevens kunnen tot een herziening van de toepassing van een nieuw bestrijdingsmiddel leiden.

Waterzuivering
De drinkwatervoorziening in Denemarken behoort tot de beste ter wereld. Bijna al het drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Voor de waterbedrijven volstaat het dit grondwater te zuiveren van ijzer en andere natuurlijke stoffen die het water een onaangename smaak geven.
Sinds de jaren tachtig is echter duidelijk geworden dat ook diepgelegen grondwater gevoelig is voor besmetting met meststoffen, pesticiden en andere vervuiling. Sinds 1994 worden daarom steeds meer wetten aangenomen ter bescherming van het grondwater. Zo is er een verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden en op het begraven van chemisch afval en is bemesting gebonden aan bepaalde voorwaarden. Tevens zijn de grootste en de beste grondwaterreservoirs aangewezen als beschermde drinkwatergebieden.
Er zijn in totaal 1.409 waterzuiveringsinstallaties in Denemarken.

Overheidsprogramma's
Als onderdeel van de Finance Act 2006-2009 is er 75 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de verbetering van de kwaliteit van het water en de natuur in elf geselecteerde gebieden. Daarnaast is er ruim 2 miljoen euro toegekend voor kleinschalige projecten, waaronder het testen van nieuwe systemen ter verbetering van het water in zwembaden.

Sinds 1998 is het Pesticide Leaching Assessment Programme in werking, dat al in een vroeg stadium van het gebruik van nieuwe bestrijdingsmiddelen door middel van veldonderzoek in verschillende regio's van Denemarken gegevens levert over grondwaterverontreiniging aan de voor het watermanagement verantwoordelijke Danish Environmental Protection Agency (EPA). Dergelijke gegevens kunnen tot een herziening van de toepassing van een nieuw bestrijdingsmiddel leiden. Het Danish Environmental Protection Agency (EPA) valt onder het toezicht van het ministerie van Milieu.

Meer informatie:

(Drink)water in Denemarken: www.danishwaterforum.dk
Ministerie van Buitenlandse Zaken, water: www.denmark.dk/en/menu/About-Denmark/Environment-Energy-Climate > Environment > Pure water
Ministerie van Milieu: www.mim.dk/eng/ > Water
Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: http://pesticidvarsling.dk/om_os_uk/uk-forside.html

Bron: EVD (een agentschap van het ministerie van Economische Zaken)
Nummer: 224738

Recent