Deflectoren op maiszaaiers verplicht

AGD.nl 05 jan 2010 14:43

Er gaan in 2010 nieuwe eisen gelden bij het zaaien van mais, meldt het CTGB.

Aanleiding is de bijensterfte. Pneumatische (onderdruk/vacuüm) zaaimachines moeten per 1 januari 2010 zijn voorzien van zogeheten deflectoren. Deze deflectoren buigen de luchtstroom af naar de grond en reduceren zodoende de drift met meer dan 85 procent.

Tot nog toe blaast de pneumaat de lucht die vrijkomt voor het creëren van het vacuüm voor zaaien omhoog of opzij. Stof met insecticide in die lucht kan daardoor naast het maïsveld op bloeiende planten terecht komen. In 2008 leidde de combinatie van slecht gecoat maïszaad, ongunstig weer en zaaien met pneumaten in het buitenland tot hoge bijensterfte.

Naast het verplicht stellen van het monteren van een deflector wordt zaaien bij sterke wind verboden, mag behandled zaad maximaal 0,75 gram stof per 100.000 zaden bevatten en mag bij het vullen het eventueel aanwezige stof onderin de zaaizaadzak niet overgebracht worden in de zaaimachine.

De maatregelen gelden in eerste instantie alleen voor met de insecticiden thiamethoxam, clothianidin, fipronil, imidacloprid en/of methiocarb behandeld maïszaad, maar worden in de toekomst mogelijk uitgebreid naar andere teelten.

http://www.agd.nl/1092343/Nieuws/Artikel/Deflectoren-op-maiszaaiers-verp...

Informatiebulletin van het Ctgb:
http://dms.cumela.nl/getdoc.rxml?id=5222&no=5

Reacties

April 2010: Another fine mess

Loonwerkers hebben de apparatuur om hun zaaimachines voor mais aan te passen nog niet allemaal ontvangen. Dat meldt loonwerkersorganisatie Cumela. Een aantal fabrikanten slaagt er niet in om de aanpassingskit voor het zaaiseizoen te leveren. Cumela heeft hierover contact gehad met de Algemene Inspectie Dienst. Cumela adviseert loonwerkers een bewijs van aankoop op te vragen, zodat ze kunnen bewijzen dat ze wel geprobeerd hebben aan de nieuwe eisen te voldoen. De AID zegt coulant om te gaan met de situatie. "Als inderdaad blijkt dat de loonwerkers niet aan de eisen konden voldoen, zullen we hier gepast mee omgaan."

Bron: Agrarisch Dagblad, 17-04-2010
http://www.agd.nl/1099157/Nieuws/Akkerbouw/Nog-niet-alle-zaaimachines-aa...

Recent