Nieuw rapport: Openbaar Groen en de Betekenis voor Bijen

De Bijenstichting heeft een nieuw rapport uitgebracht vol met praktische informatie voor groenbeheerders om te helpen bij het bijvriendelijk inrichten van het openbaar groen. De Bijenstichting behartigt de belangen van wilde- en honingbijen. Eén van de oorzaken van de toenmende bijensterfte is een toenemend tekort aan stuifmeel. Stuifmeel is de belangrijkste eiwitbron in het dieet van bijen. Door de schaalvergroting in de landbouw en het steeds “netter” wordend landschap verdwijnen steeds meer groenstroken met daarin bloeiende drachtplanten. Drachtplanten zijn planten die nectar en/of pollen (oftewel stuifmeel) leveren.

Aanleiding vor het nieuwe rapport is het onlangs verschenen Alterra rapport De betekenis van openbaar groen voor bijen. Dit rapport dat in opdracht van Minister Verburg was geschreven schoot nogal tekort in bruikbaarheid: het is slechts een inventarisatie van de situatie. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn ondermeer:
De informatie over drachtplanten is niet altijd bekend bij groenbeheerders.
Er is gebrek aan kennis welke keuze en beheermaatregelen het meeste effect sorteren.

Om dit hiaat op te vullen heeft de Bijenstichting de vele kennis die op dit vlak al beschikbaar is toegankelijk gemaakt in een nieuw rapport dat wel een praktische insteek heeft. Het rapport biedt veel informatie waarmee groenbeheerders aan de slag kunnen om het leefmilieu voor bijen en andere insecten te verbeteren.

Dit rapport kwam tot stand dankzij de inspanning van Dr. Arie Koster, expert op dit gebied, die al vele publicaties heeft geschreven over bij-vriendelijk groenbeheer. Het rapport kan worden gedownload van de website van de bijenstichting:

OPENBAAR GROEN EN DE BETEKENIS VOOR BIJEN: Aandachtspunten en richtlijnen voor het bevorderen van de bijenstand door middel van ecologisch groenbeheer en het toepassen van stuifmeel- en nectarproducerende planten (drachtplanten)

Op de site: www.bijenhelpdesk.nl is nog gedetailleerder informatie beschikbaar over dit onderwerp.

Zie ook:
http://www.bijenstichting.nl/index.php/bijenstichting/activiteiten/belei...

Recent