Red de bij

Dinsdag 28 september 2010, Bas Eickhout
Woensdag stemt het Europees Parlement over een resolutie waarin een oproep wordt gedaan om de problemen in de Europese bijenteelt aan te pakken. In de resolutie wordt onder andere verzocht een actieplan op te stellen om de massale bijensterfte tegen te gaan. Ook dringt de resolutie aan op onderzoek naar bijensterfte in Europa en naar de relatie met het gebruik van pesticiden en genetisch gemodificeerde gewassen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hoopt dat de resolutie op een meerderheid kan rekenen.

"Op veel plekken in Europa sterven complete bijenvolken plotseling uit", aldus Eickhout. "Dat is een groot probleem omdat de bijen een essentiële rol hebben in de bestuiving van gewassen. Door de bijenstrefte komt de biodiversiteit onder druk komt te staan." De precieze oorzaak van de bijensterfte is niet precies duidelijk, vandaar dat het Europees Parlement oproept tot nadere onderzoeken. "Specifieke onderzoeken naar pesticiden worden echter moeilijk gemaakt omdat de farmaceutische industrie geen openheid geeft over de pesticiden die gebruikt worden voor gewassen", stelt Eickhout
Verzwakt imuunsysteem

Mogelijke oorzaken van de bijensterfte zijn een aantal stressfactoren, waaronder een verzwakt immuunsysteem. De stressfactoren kunnen onder andere worden veroorzaakt door monocultuur en pesticiden: Bijen worden op steeds grotere schaal gehouden en krijgen ook eenzijdige voeding vanwege grote gewassen. Exacte gegevens over pesticiden zijn echter niet bekend.

Eickout: "De Groenen in het Europees Parlement willen dat de farmaceutische industrie verplicht wordt gegevens openbaar te maken over de pesticiden, zodat onderzoek kan worden gedaan naar de gevolgen en mogelijke bijdrage aan bijensterfte. De bijenindustrie lijkt meer en meer op de bio-industrie. Doordat er steeds meer bijen nodig zijn om de grote eenzijdige gewassen te bestuiven worden de volkeren steeds zwakker. Onmiddellijke actie is dan ook noodzakelijk."

Bron: http://europa.groenlinks.nl/Red+de+bij

Recent