Normoverschrijdingen van imidacloprid in het grond- en oppervlaktewater waren sinds 2004 onvermijdelijk

In 1995 gebruikten 2.381 bedrijven op een oppervlakte van 5.335 hectare in totaal 668 kilogram imidacloprid. In 2004 gebruikten 8.683 bedrijven op een oppervlakte van 39.691 hectare in totaal 6.332 kilogram imidacloprid. In 2008 werd op een oppervlakte van 34.577 hectare in totaal 6.027 kilogram imidacloprid gebruikt. Als zes ton imidacloprid jaarlijks over Nederlands akkerland verspreid wordt, kan met het EUSES model (European Union System for the Evaluation of Substances) worden berekend dat er een gemiddelde concentratie (in steady state) van 174 nanogram per liter in oppervlaktewater en een gemiddelde concentratie (in steady state) van 615 nanogram per liter in het grondwater van akkerland zal ontstaan. In het akkerbouwland van Nederland blijft dan ongeveer één-zesde van de applicatie, d.w.z. 914 kg imidacloprid in de bodem zitten. De ad hoc MTR (maximaal toelaatbaar risiconiveau) norm voor oppervlaktewater was 13 nanogram per liter, de wettelijke MTR norm is door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen en Biociden (CTGB) in 2008 vastgesteld op 67 nanogram per liter. Dat betekent dus dat bij het gebruik van imidacloprid op het niveau van 2004 normoverschrijdingen onvermijdelijk zijn, en dit is in volledige overeenstemming met de werkelijk gemeten overschrijdingen.

Informatie van het RIVM over EUSES:
http://www.rivm.nl/rvs/risbeoor/Modellen/EUSES.jsp

Informatie over de omvang van het gebruik van imidacloprid in Nederland:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/33

Recent