Europarlement neemt risico's met gezondheid van de bij

[Persbericht van Groen Links Europa]
STRAATSBURG, 15 november - De bijenpopulatie is schrikbarend aan het afnemen, terwijl meer dan tachtig procent van ons groente en fruit afhankelijk is van bestuiving door de bij. Vandaag stemde het Europees Parlement in met een zeer zwak voorstel van de landbouwcommissie over de bij. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stelde een alternatieve resolutie op om aan te geven dat het voorstel van de landbouwcommissie een stap terug in de tijd zet en meer opkomt voor de belangen van de farmaceutische industrie dan van de bij.

Eickhout: "Het voorstel dat door het parlement is aangenomen zegt zelfs dat de farmaceutische industrie een belangrijke rol moet spelen bij het tegengaan van de bijensterfte, door nieuwe medicijnen voor de bij te ontwikkelen. Er is allang aangetoond dat bijen in eerste instantie ernstig verzwakt raken door het gebruik van hun pesticiden. Het Europarlement vraagt nu aan dezelfde industrie niet te stoppen met pesticiden, maar om medicijnen tegen de gevolgen te ontwikkelen."

De dodelijkheid van pesticiden, met name neonicotinoiden, een type pesticiden waarvan verschillende wetenschappers zeggen dat deze schadelijk is voor de bij, wordt in het aangenomen voorstel niet als oorzaak erkend. Er wordt alleen gevraagd om meer onderzoek. Eickhout vindt het onverantwoord dat het voorzorgsbeginsel niet wordt toegepast. “De bij is onmisbaar voor onze voedselvoorziening, we kunnen geen risico's nemen met de gezondheid van de bij. Ik pleit daarom voor een moratorium op het gebruik van deze neonicotinoiden."

Met zijn alternatieve resolutie, waar een kwart van de aanwezige Europarlementariërs mee in stemde, wil Eickhout het debat over de verduurzaming van de landbouw een impuls geven. Eickhout: "Structurele verduurzaming van de landbouw is noodzakelijk om de bij te redden. De gezondheid van de bij zal in het landbouwdebat nog een regelmatig terugkerend thema zijn."

Bron: http://europa.groenlinks.nl/Europarlement+neemt+risico+met+gezondheid+va...

Recent