Honderd wilde bijensoorten zelf herkennen met behulp van je smartphone

Zomer 2011 heeft ecoloog Dr. Arie Koster een digitale zoekkaart ontwikkeld voor het snel en gemakkelijk herkennen van wilde bijen in Nederland: www.zoekkaartwildebijen.nl

Hier is zeer positief op gereageerd. Er is ook opbouwende kritiek gekomen die zoveel mogelijk in de zoekkaart website is verwerkt. Er bleek bij veel gebruikers behoefte te zijn aan een mobiele versie die je in het veld kan gebruiken. Daarom is er nu een versie van de zoekkaart die speciaal voor mobieltjes is ontworpen: www.zoekkaartwildebijen.nl/ZoekkaartMobile/Mobile.htm

Met deze handige mobiele zoekkaart kun je ca. 100 soorten wilde bijen opzoeken. Aan de hand van een aantal goed waarneembare kenmerken zoals kleuren, beharing, antennes en de vorm van het achterlijf kun je in enkele stappen vaststellen welke bij of hommel je ziet waarna je bij foto's uitkomt die je kunt vergelijken met de bij die je ziet in het veld.

Landelijk Bijentelweekend 12 en 13 mei 2012
In het kader van 2012 Jaar van de Bij organiseert Bijenstichting in het weekend van 12 en 13 mei 2012 een landelijk bijentelweekend. Hierbij komt de mobiele bijenzoekkaart goed van pas. Meer informatie volgt op http://www.jaarvandebij.nl/jaar-van-de-bij/acties/tel-bijen.html

Wereldwijd zijn er naar schatting ca 25000 verschillende wilde bijensoorten (bron: FAO). In Nederland komen nog ca. 350 wilde bijensoorten voor waarvan meer dan de helft op de rode lijst staat c.q. met uitsterven wordt bedreigd.

Bijenzoekkaart:
Thuisversie: http://www.zoekkaartwildebijen.nl
Mobiele versie: http://www.zoekkaartwildebijen.nl/ZoekkaartMobile/Mobile.htm
Meer informatie: http://www.bijenhelpdesk.nl

Meer over wilde bijen:
http://www.nev.nl/hymenoptera/
http://www.wildebijen.nl/

Recent