Recent posts

TypePostAuteurAntwoordenLast updated
StoryAanpak achteruitgang wilde bestuivers - tussenrapportage webmaster08 jaren 41 weken ago
StoryKamerbrief Bijensterfte. Resultaten eerste jaar bijenonderzoek en aanvullend onderzoek naar effecten neonicotinoïden webmaster08 jaren 41 weken ago
StoryUCSF Finds New Bee Viruses, Offers Baseline to Study Colony Collapse webmaster08 jaren 43 weken ago
StoryAuthorities Say Pesticide Caused Bee Deaths, Announce Lawsuits webmaster08 jaren 44 weken ago
StoryKamerbrief: Staatssecretaris Bleker schorst 3 toelatingen van imidacloprid wegens onnaleefbaarheid Ctgb gebruiksvoorschrift webmaster08 jaren 44 weken ago
StoryWild bees and not honeybees the main pollinators of UK crops webmaster08 jaren 44 weken ago
StoryMinister-President Peeters bespreekt verhoogde bijensterfte met imkers webmaster08 jaren 44 weken ago
StoryAntwoord aan Eerste Kamer voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen webmaster08 jaren 45 weken ago
StoryBeehive must wake up to honey bee crisis webmaster08 jaren 45 weken ago
StoryStudy reveals how bees reject 'toxic' pesticides webmaster08 jaren 45 weken ago
StoryBrief Bleker aan Tweede Kamer over herbeoordeling Neonicotinoiden webmaster08 jaren 49 weken ago
StoryCtgb wijzigt gebruiksmogelijkheden voor tien neonicotinoïden houdende middelen webmaster18 jaren 50 weken ago
StoryExtra driftreducerende maatregelen neonicotinoïden webmaster08 jaren 50 weken ago
StoryHoorzitting bezwaar tegen toelating Merit Turf webmaster08 jaren 50 weken ago
StoryDe bijenstichting is jarig webmaster08 jaren 50 weken ago
StoryZware insecticidenbelasting van Westlandse oppervlaktewater Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryZware belasting oppervlaktewater van de Bollenstreek met imidacloprid en carbamaten Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryHoge insecticidenbelasting van de Zuiderzeepolders Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryZware insecticidenbelasting van Rijnmondse oppervlaktewater Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryHoge insecticidenbelasting van Limburgs oppervlaktewater Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryHoge normoverschrijdingen van insecticiden in oppervlaktewater van Goeree-Overflakkee bedreigen wilde bijensoorten Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryHoge insecticidenbelasting van het Amsterdamse oppervlaktewater Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryHoge normoverschrijdingen van insecticiden in het oppervlaktewater van Drenthe Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryInsecticidenbelasting Groene Hart correleert met leegloop van bijen en dagvlinders Henk Tennekes08 jaren 51 weken ago
StoryNeonicotinoid implicated in Honeybee mass poisoning incidents webmaster09 jaren 3 dagen ago