Toelating imidacloprid voor bestrijding van engerlingen en emelten in openbaar gras

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de vergadering van 26 mei besloten tot de toelating van het middel Merit Turf op basis van de werkzame stof imidacloprid. Het middel mag worden toegepast als insectenbestrijdingsmiddel in openbare grasvegetatie en graszodenteelt, ter bestrijding van engerlingen en emelten.

bron: Ctgb, 27/05/10
www.ctb.agro.nl/pls/portal/docs/PAGE/WEBSITE_CTB/NIEUWS/01PERSBERICHTEN/012010/CTGB_100526_C-217.PDF
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=115205

Het middel bevat 5 gram imidacloprid per kg en Bayer beveelt aan er 30 kg per ha van te gebruiken of 1,5 kilo per 500 vierkante meter.
www.escience.bayercropscience.co.uk/BCSWeb/ES/BCS_UK_GreenWS.nsf/id/IRE_Merit_Turf/$file/Merit_Turf_ProdInfo.pdf

Een dosis van 3,7 nanogram per bij is acuut dodelijk voor een honingbij. (Een nanogram is een miljardste deel van een gram).
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/145
Omgerekend is 1,5 kg merit turf per 500 vierkante meter 15 milligram werkzame stof per vierkante meter behandeld grasveld. Een vierkante meter behandeld openbaar gras heeft daarmee genoeg gif om ruim viermiljoen bijen van een dodelijke dosis te voorzien.

Een dosis van 0,1 nanogram per bij verstoort het navigatievermogen
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/38

Langdurige blootstelling aan lage dosis imidacloprid verhoogt de vatbaarheid van bijenvolken voor Nosema Ceranae infecties:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/218

Langdurige blootstelling aan lage dosis neonicotinen zoals imidacloprid en clotianidine verhoogt de vatbaarheid van bijenvolken voor Deformed Wing Virus infecties:
http://www.bijensterfte.nl/sites/default/files/Chagnon_apimondia.pdf

In de VS geeft de toepassing van imidacloprid voor engerlingbesrijding op golfbanen en gazonnen grote problemen voor bijenhouders:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/154

Commentaires

Het Ctgb zit in een ivoren toren

Laat het Ctgb het echt zo ver komen dat bijen en andere insecten door milieuverontreiniging met imidacloprid worden uitgeroeid? De oppervlaktewater vervuiling met imidacloprid, die in West-Nederland sinds 2004 groteske vormen heeft aangenomen en een acute bedreiging voor insecten vormt, wordt met dit Ctgb besluit verder bevorderd. Meer dan 40.000 burgers hebben in november 2009 met een petitie aan de Tweede Kamer tegen deze milieuvervuiling geprotesteerd. Het Ctgb heeft daar schijnbaar geen notitie van genomen. Dit Ctgb besluit staat ook haaks op belangrijke lokale initiatieven om bijen en andere insecten in de openbare ruimte te beschermen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in februari 2010 het goede voorbeeld gegeven. Het Ctgb heeft ook daar schijnbaar geen notitie van genomen. Zijn we terug in de tijd van het regentenpatriciaat?
Zie ook:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/94
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/236

Recent