'De bijen doen het fantastisch', maar komen ze de winter door?

Bijensterfte? Niet in de Boskoopse regio. ,,De bijen doen het fantastisch", zegt Boskoper Maap Groenendijk van de Imkervereniging Midden-Holland. ,,Er wordt over de bijen gelogen en overdreven. Ik weet niet welke idioterie aan de gang is.'' Hoewel de Boskoper vorig jaar ook nog in een dip zat omdat 95 procent van zijn bijen stierf, gaat het nu beter dan ooit. Die sterfte werd toen grotendeels veroorzaakt door de varroamijt in combinatie met slechte weersomstandigheden. Ik heb inmiddels weer zestig bijenvolken. Ze zijn zo prachtig en sterk en geven perfecte honing". In een reactie zegt toxicoloog Henk Tennekes dat Boskoopse bijen als gevolg van de extreme verontreiniging van het oppervlaktewater met insecticiden voortdurend blootstaan aan deze zeer schadelijke stoffen, die worden opgenomen door wilde planten en en door haalbijen mee genomen naar het nest (in de vorm van besmette nectar, stuifmeel, honingdauw en water). Dit kan in de loop der tijd de hele kolonie verzwakken en vatbaar maken voor ziekten en plagen.

De bijen staan op dit moment in het nieuws. Natuurorganisaties slaan alarm omdat wereldwijd de beestjes bij bosjes sterven. Stichting Natuur en Milieu dreigt naar de rechter te stappen als het rijk het gewasbeschermingsmiddel Imidacloprid niet verbiedt. De organisatie wijdt de sterfte aan het gebruik van dit middel. Bijen zijn belangrijk. Zonder deze dieren, heeft er geen bestuiving plaats en dat heeft weer gevolgen voor de teelt van groente en fruit. Imkers zeggen wel dat mensen binnen enkele jaren na de bijen uitsterven.

Landbouworganisatie LTO is tegen een verbod. Ze vindt dat onderzoek eerst moet uitwijzen dat het middel de oorzaak is van de sterfte.

Groenendijk schaart zich achter LTO. Hoewel de Boskoper vorig jaar ook nog in een dip zat omdat 95 procent van zijn bijen stierf, gaat het nu beter dan ooit. ,,Die sterfte werd toen grotendeels veroorzaakt door de varroamijt in combinatie met slechte weersomstandigheden. Ik heb inmiddels weer zestig bijenvolken. Ze zijn zo prachtig en sterk en geven perfecte honing. Dergelijke geluiden hoor ik ook van andere imkers binnen de vereniging. Ik heb vorige week op de bijendag in Veenendaal in tien jaar niet zoveel bijen gezien als toen.''

Een van de vijf beroepsimkers in Nederland, John Driebergen uit Noordwijkerhout, is het wel eens met Groenendijk. ,,De weersomstandigheden zijn dit jaar perfect voor de bijen. Die doen het dus goed. Maar als je het wereldwijd door de jaren heen bekijkt, dan is de tendens dat de bijen afnemen.''

Zorg over de toekomst is er dus. En daarom pleit Driebergen, overigens net als Groenendijk, voor meer onderzoek naar het effect van bestrijdingsmiddelen op de beestjes. Ze zijn daarom blij dat minister Verburg hiervoor één miljoen euro extra uittrekt. ,,Maar ook moeten de opleidingsmogelijkheden voor imkers worden verbeterd.'' Groenendijk: ,,Vroeger was bijeenteelt een vak op de agrarische school.'' Driebergen: ,,Ja, hier heeft de overheid een steek laten vallen, waardoor imkers niet altijd goed weten hoe ze met bijen om moeten gaan.''

Bron: Leidsch Dagblad van 10 augustus 2009
http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article5017537....

Commentaires

Insecticiden

De heer Groenendijk maakt zich schijnbaar nog steeds geen zorgen over de extreme normoverschrijdingen van insecticiden in het oppervlaktewater rond Boskoop. Hij mag er van uit gaan dat zijn bijen voortdurend zijn blootgesteld aan insecticiden. Het lijkt me sterk dat hij de gevolgen daarvan volgend jaar niet zal zien na de winterzit. Verdere informate over de normoverschrijdingen van insecticiden in de regio Boskoop: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/163. Verdere informatie over de giftigheid van imadcloprid voor water insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Het voor bijen zeer schadelijke Imidacloprid is een zogenaamd systemisch insecticide, dat in tegenstelling tot de oude contactinsecticiden niet op de plant wordt gespoten maar via zaadbehandeling of grondbehandeling of druppeltechniek wordt toegediend waarna het via de wortels in de gehele plant wordt opgenomen. Dit middel zit dus niet op de plant maar in de plant, in de stengels, de bladeren, de bloemen, de sapstroom, overal. De hele plant is dan langdurig giftig voor insecten. Het komt ook in nectar en stuifmeel terecht. Wilde planten nemen imidacloprid effectief op uit het vervuilde oppervlaktewater waardoor wilde planten schadelijk worden voor bijen. Bijen fourageren ook rechtstreeks op oppervlaktewater en koelen er de kast mee en voeren water aan het broed.
De stof is ook in niet-dodelijke hoeveelheden zeer schadelijk voor bijen. Omdat de stof mee wordt genomen naar het nest (in de vorm van besmette nectar, stuifmeel, honingdauw en water) kan dit de hele kolonie verzwakken en vatbaar maken voor ziekten en plagen. Het is dezelfde stof die in de meeste mierenlokdozen zit.
De stof is moeilijk afbreekbaar en hoopt zich daarom snel op in bodem en water.

Recent