Het oppervlaktewater van het Noord-Hollands zandgebied is zwaar belast met insecticiden

In het Noord-Hollands zandgebied is sinds 2004 sprake van een extreme belasting van het oppervlaktewater met insecticiden (imidacloprid en verschillende organofosfaten en carbamaten). Er kan weinig twijfel bestaan dat deze oppervlaktewater verontreiniging een acute bedreiging voor insecten vormt.

Aldicarb (Norm: MTR = maximaal toelaatbaar risiconniveau: 100 nanogram/L)
ANNA PAULOWNA (24-4-2006): 15x boven de norm;

Carbendazim (MTR norm: 500 nanogram/L)
DEN HELDER (11-5-2004): 11x boven de norm;
SCHAGERBRUG (10-9-2007): 7x boven de norm;
BREEZAND (9-12-2004): 5x boven de norm; (15-10-2007): 8x boven de norm;
ANNA PAULOWNA (21-5-2007): 8x boven de norm;

Chloorpyrifos (MTR norm: 3 nanogram/L)
BREEZAND (6-9-2004): 13x boven de norm;
LUTJEWINKEL (27-7-2004): 13x boven de norm.

Pirimifos-methyl (MTR norm: 20 nanogram/L)
DEN HELDER (19-7-2006): 20x boven de norm; (23-2-2007): 21x boven de norm;
SCHAGERBRUG (23-2-2007): 6x boven de norm;
ANNA PAULOWNA (17-10-2005): 6x boven de norm;
BREEZAND (7-12-2005): 48x boven de norm; (21-9-2007): 19x boven de norm;

Imidacloprid (MTR norm: 13 nanogram/L)
SCHAGERBRUG (10-9-2007): 85x boven de norm;
BREEZAND (9-12-2004): 22x boven de norm; (23-2-2007): 16x boven de norm;
ANNA PAULOWNA (25-10-2006): 52x boven de norm; (21-5-2007): 17x boven de norm;

Stel een honingbij consumeert per dag 30 microliter van vervuild oppervlaktewater in Schagerbrug (met een imidacloprid concentratie van 1000 nanogram per liter = 1 nanogram per milliliter = 0.001 nanogram per microliter), dan is de dagelijkse opname van imidacloprid door de honingbij: 30 x 0.001 = 0.03 nanogram. Na 3 dagen is voldoende imidacloprid opgenomen om het navigatievermogen van de honingbij aan te tasten.Chronische blootstelling van insecten aan dergelijke concentraties veroorzaakt sterfte.

Informatie over sub-letale effecten van imidacloprid op honingbijen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/38

Verdere informatie over de giftigheid van imidacloprid voor insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Informatie over de kwetsbaarheid van zandgrond voor uitspoeling van bestrijdingsmiddelen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/118

Recent