Petitie ‘Stop de bijensterfte’ loopt storm

Een petitie aan Tweede Kamer en kabinet voor snelle actie tegen de oplopende bijensterfte kan rekenen op grote steun onder de Nederlandse bevolking. Binnen een maand tijd hebben meer dan 13.000 mensen online hun handtekening gezet onder de petitie. Minister Verburg wil beperkt onderzoek laten uitvoeren, maar stelt maatregelen uit. ‘Stop de bijensterfte’ stelt dat actie nu noodzakelijk is.
Aanleiding is de massale sterfte onder bijenvolken in Nederland. In Zuid-Holland en Flevoland is de jaarlijkse sterfte opgelopen tot de helft van alle bijenvolken. Dat is zes keer hoger dan normaal. De honingbij, maar ook de wilde bijen, lopen hierdoor sterk in aantal terug, waardoor een bestuivingstekort ontstaat.

Inmiddels is vast komen te staan dat een steeds ruimer toegelaten groep insecticiden, de neonicotinoiden, zeer schadelijk is voor bijen. Die tasten sluipenderwijs het navigatie- en leervermogen van de bijen aan, waardoor de bijenkolonie verzwakt en uiteindelijk sterft. Nederlandse wetenschappers noemen het toelaten van die middelen onverantwoord. De middelen zijn moeilijk afbreekbaar en worden nu in oppervlaktewater teruggevonden - in zeer hoge concentraties, die ver boven de wettelijke norm zijn. Nectar en stuifmeel van wilde planten die dit besmette water opnemen, worden schadelijk voor bijen. Onlangs riepen wetenschappers daarom het kabinet op het gebruik van deze nieuwe middelen aan banden te leggen en de watervervuiling aan te pakken.
In de petitie wordt daarom gevraagd om een stop op het gebruik van dit soort insecticiden. Daarnaast roepen de opstellers het kabinet op om ondersteunende maatregelen, zoals stimulering van de aanplant van drachtplanten en steun voor de vergrijzende imkerij in Nederland.
Natuurbeheerder Jaap Molenaar, imker Peter Slootweg en wetenschapper Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht) zijn de initiatiefnemers tot de petitie. Ze hopen voor 1 oktober 40.000 handtekeningen te verzamelen, die aangeboden worden aan de vaste Kamercommissie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwalitiet.

Recent