Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. Deze website beoogt kennis en ontwikkelingen in wetenschap en beleid rond de vele oorzaken van bijensterfte inzichtelijk en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Aanleiding was de brief in NRC van 2 mei 2009. We beogen verifieerbare, traceerbare informatie te bieden met bronvermeldingen en links naar de primaire bronnen uit de wetenschappelijke literatuur.

- Uitleg probleem neonicotine insecticiden (o.a. imidacloprid)
- Effects of neonicotinoid pesticide pollution of Dutch surface water on non-target species abundance
- Volg de meest actuele ontwikkelingen via Twitter

Hoorzitting bezwaar tegen toelating Merit Turf

Bijenstichting diende op 22 juli 2010 een bezwaarschrift in tegen het toelatingsbesluit voor het bestrijdingsmiddel Merit Turf.

Merit Turf is een bestrijdingsmiddel op basis van imidacloprid dat door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden is toegelaten voor de bestrijding van engerlingen en emelten (larven van de meikever en de langpootmug) in golfbanen, sportvelden, graszodenteelt en openbaar gras.

Het bezwaar wordt 20 april 2011 behandeld door de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften van Ctgb in een openbare hoorzitting.

Neonicotinoid implicated in Honeybee mass poisoning incidents

An investigation by Buglife – the Invertebrate Conservation Trust has revealed that contrary to statements made by Government scientists from the National Bee Unit on yesterday’s Channel 4 News item - http://www.channel4.com/news/bee-decline-not-caused-by-pesticides -, there is evidence of an increasing link between Neonicotinoid pesticides and bee deaths in Britain.

Study reveals how bees reject 'toxic' pesticides

By Michael McCarthy, Environment Editor - The Independent - Tuesday, 5 April 2011
Bees can detect pesticide residues in the pollen they bring back to the hive and try to isolate it from the rest of the colony, the American government's leading bee scientist revealed in London yesterday.

They "entomb" the contaminated pollen in cells which are sealed over, so they cannot be used for food, said Dr Jeffrey Pettis, head of the Bee Research Laboratory of the US Department of Agriculture.

De bijenstichting is jarig

[Persbericht Bijenstichting 4 april 2011]
De Bijenstichting, opgericht op 4 april 2010 is nu een jaar bezig als een zeer bezig bijtje bezig om bekend te raken in Nederland om de problematiek rondom bijen onder de aandacht te krijgen.
Dat is noodzakelijk omdat bijen belangrijk zijn voor onze voedselproductie en de biodiversiteit.

Ondanks de aandacht voor de bijensterfte vanaf de start van de petitie Stop de Bijensterfte in 2009 [1] , is de situatie niet verbeterd. Al enkele jaren is de bijensterfte boven normaal. Hoewel het brede Nederlandse publiek , banken [2] , de EU [3] en zelfs de VN [4] steeds meer doordrongen raakt van het belang van de bijen en de noodzaak om maatregelen te treffen om deze sterfte te verminderen; blijven acties vanuit de Nederlandse regering uit.

Spotlight falls on pesticide over bee deaths

HELEN MURDOCH , Nelson Mail, 1-Apr-2011
It is used for seed dressings, on agricultural crops, soil treatment, compost products, in wood preservatives and in animal flea treatments. But the synthetic neonicotinoid pesticide family is under the spotlight of beekeepers and the Green Party for its possible bee-killing properties.

EU 'should investigate link between pesticides and bee decline'

By Martha Moss - 23rd March 2011
MEPs, scientists and EU officials came together in the European parliament on Wednesday to discuss the potential risks of plant protection products on bees. Speaking at the event, ALDE deputy Chris Davies called on the EU to invoke the precautionary principle in relation to certain pesticides, which could result in their withdrawal from the market were they found to constitute a health risk. Some studies have suggested that neonicotinoid insecticides could be a factor behind Europe's 30 per cent decline in bee numbers seen in recent years.

Brief Bleker aan Tweede Kamer over Moties Ouwehand bijensterfte en neonicotinen

Datum: 22 Maart 2011
Betreft: uitvoering aangenomen moties 32372 nrs 19 en 24 nav debat wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek u te berichten over de uitvoering van de moties 19 en 24 van het lid Ouwehand (ref 2011Z03129/2011Z03137), stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, deze brief.

The Threat of Neonicotinoid Pesticides on Honeybees, Ecosystems, and Humans

[NGO Viewpoint] The Japan Endocrine-disruptor Preventive Action programme published a report on the impacts of the very large scale use of neonicotinoid insecticides (Nitenpyram, Thiamethoxam, Thiacloprid, Dinotefuran, Clothianidin, Imidacloprid and Acetamiprid) in Japan on ecosystems, honeybees and human health in Japan.

UNEP report says world's food stocks at risk as bee colonies dying out

A MIXTURE of chemicals found in modern pesticides may be killing bee colonies around the world, according to a UN report. Seeds are being coated in systemic insecticides that spread throughout the plant, from the roots to the flowers and into the nectar and pollen. The report says that the highly toxic chemicals in the insecticides, collectively known as neonicotinoids, can cause loss of the sense of direction and memory on which bees rely to find food. The UN Environment Program (Unep) report says that when neonicotinoids are combined with certain fungicides, the toxicity becomes 1000 times stronger.

Ultra low dose of systemic insecticide fipronil impairs foraging behavour of honeybees

A new scientific study that marked honeybees with radio-id chips to measure the impacts of ultra low dose of neurotoxic systemic insecticides on the flight behavior of honeybees found significant effects of the insecticide fipronil (marketed under the names Mundial, Goliath, Regent TS and produced by BASF) on the number of foraging flights and on the time to return to the hive.
The experiment was carried out in a outdoor tunnel (8 m x 20 m, 3.5 m high) covered with an insect-proof cloth (2 mm 9 2 mm mesh) and a ground covered with plastic. The distance between the hive and the sucrose syrup feeder was 18 meter.
The median lethal dose of fipronil is 6 nanogram per honeybee. In this experiments the bees were given a single one-time ultra low dose which is twenty times below the deadly dose: 0.3 nanogram fipronil per honeybee.
The researchers found that even this single ultra low dose significantly reduces the number of foraging trips of honeybees. They also observed that their time to return to the hive increased with 30 seconds. The percentage of bees returning within one minute reduced from 77% (no treatment) to 51% (0.3 ng fipronil per bee). Earlier studies (e.g. Yang e.a. 2008)where bees were marked with paint in stead of radio-id chips and counting and measuring was done by humans with stopwatches observing the bees at the hive and the feeder showed similar effects for imidacloprid. The radio-id chip method enables much more precise analysis of the so called sub-lethal (sub=below, lethal=deadly) effects of pesticides on pollinators.
In The Netherlands the systemic insecticide fipronil is authorised for seed coating and phytodrip in (Dutch crop names) Chinese kool, bloemkool, boerenkool, broccoli, rodekool, savooienkool, spitskool, spruitkool and wittekool to protect these cabbage crops to damage by the cabbage fly (koolvlieg), and for the elimination of cockroaches.
Fipronil is systemic, it enters the plantsap and contaminates pollen and nectar of treated plants and also of nearby growing wild flowers, trees, and weeds and contaminates water on which honeybees forage.

Current Biology on neonicotinoids and bee decline

New fears over bee declines
Around the world, losses of bee colonies and wild pollinators continue. Emerging explanations are complex and call for more research, but the case against systemic pesticides is gaining strength. Michael Gross investigates.
Read the full article in Current Biology 22 Feb 2011

Overzicht gewassen en teelten waar neonicotine insecticiden in Nederland zijn toegelaten

De voor bijen zeer schadelijke insecticiden uit de neonicotine-groep (ondermeer imidacloprid, thiamethoxam, clothianidine en thiacloprid) zijn in Nederland zeer ruim toegelaten. Een overzicht van de gewassen en teelten waar het wordt gebruikt is hier te vinden:

Varroa Mite and Neonicotinoid Pesticides

[From Buzzaboutbees.net Feb 2011]
Varroa mite is one of the biggest threats to honey bee colonies. In the UK, it was first discovered in 1992. Exposure to this pest causes viruses and diseases to be transmitted to honey bees, such as Deformed Wing Virus. But could it be that neonicotinoid pesticides play a role in Varroa too?

Kamer verzoekt regering neonicotinoide insecticiden opnieuw te toetsen op effecten op gezondheid bijen

Tijdens de stemming over de wijziging wet gewasbeschermingsmiddelen is de motie Ouwehand over de effecten van bestrijdingsmiddelen op gezondheid van bijen (motie 19) met meerderheid van stemmen aangenomen.

De tekst van de motie luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat wetenschappers een verband zien tussen bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden en de voortgaande bijensterfte;

Vlaams Infocentrum voor Land en Tuinbouw: Nieuwe generatie pesticiden erg giftig voor honingbij

Onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Landbouw toont aan dat ‘neonicotinoïden’ zeer giftig zijn voor honingbijen. Volgens Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters worden deze insecticiden evenwel gebruikt in de landbouw. Om kolonies weerbaarder te maken, doet men beroep op selectie en gecontroleerde paring met behulp van speciale software.

National Union of French Beekeeping takes legal action to ban thiamethoxam (Cruiser®)

On 24 Jan 2011, The National Union of French Beekeeping (UNAF) announced victory at the Council of State for France, against authorization of the pesticide CRUISER® (active substance: thiamethoxam). UNAF requested the cancellation of three annual decisions to allow CRUISER 350, and the condemnation of the Ministry of Agriculture, at a Special Public Hearing of the Council of State of France.

Insecticides playing Russian roulette with our economy

The world’s bee populations are under an increasing – and perhaps under-estimated range of threats. These threats comprise a suite of problems including new exotic pathogens, loss of diverse forage, a new generation of insecticides, the stresses we place on our hives through moving them, and introducing chemical controls for existing pathogens like the Varroa bee mite. We cannot eliminate pathogens like Varroa once they are here, but we can do something about another major challenge facing honeybees - the new generation of insecticides called neonicotinoids.

Rabobank report on Honeybee decline

A new Rabobank report titled ‘The plight of the honey bee’ examines the importance of honey bee colonies to global agriculture. The steep decline in bee colonies since 2006 threatens production of crops from apples and almonds to cocoa, melons and soybeans. “Crop pollination by animals, particularly bees, currently supports around approximately a third of global food production” says Ruben Verwijs of Rabobank’s Food & Agribusiness Research and Advisory.“As demand for these crops grows, we have to find sustainable methods to maintain crop pollination by honey bees.”

Superlandbouwgif bedreigt insecten

"We zijn bezig de insecten uit te roeien", meent toxicoloog Henk Tennekes. Bijen, hommels, maar ook vlinders, kevers en muggen. Steeds meer insecten leggen het loodje.
Lees het hele artikel in De Gelderlander

Pesticide linked to bee deaths should be suspended, MPs told

A new generation of pesticides is implicated in the widespread deaths of bees and other pollinators and should be suspended in Britain while the Government reviews new scientific evidence about their effects, MPs were told yesterday. Neonicotinoid pesticides are linked by "a growing weight of science" to insect losses, and the assessment regimes for them are inadequate, the Labour MP Martin Caton told the House of Commons.

NABU und BUND kritisieren Bienenmonitoring

Die Umweltverbände NABU und BUND veröffentlichten heute eine Studie unabhängiger Wissenschaftler, die den Abschlussbericht des Deutschen Bienenmonitorings scharf kritisiert. Die Wissenschaftler Anton Safer und Peter Hoppe zeigen darin auf, dass die Daten und Bewertungen des Bienenmonitorings gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Untersuchungen wie Transparenz, Unparteilichkeit und Objektivität verstoßen.

Peter Melchett (The Soil Association): There is a terrible sense of history repeating itself

Your shocking revelations about the impact of neonicotinoids on pollinating insects ("Poisoned spring", 20 January) confirms the worst fears of scientists, conservationists and organic farmers. There is a terrible sense of history repeating itself, as government scientists, politicians and chemical companies deny the impact of this new set of chemicals, just as they did with DDT in the 1960s. Back then it took the disappearance of many of our birds of prey before the problem was recognised. It looks as if the same is going to happen to bumblebees and honey bees.

EPA sued over pesticides

Environmental conservation groups sued the U.S. Environmental Protection Agency on Thursday to force it to tighten regulation of pesticide use, arguing that the agency was not consulting wildlife officials.

Call to ban pesticides linked to bee deaths

The House of Commons is to debate the impact on bees and other insects of the new generation of pesticides that has been linked to bee mortality in several countries. The Government will be called on to suspend all neonicotinoid pesticides approved in Britain, pending more exhaustive tests of their long-term effects on bees and other invertebrates. The subject will be raised in an adjournment debate in the Commons next Tuesday on a motion tabled by Martin Caton, the Labour MP for Gower. Mr Caton said: "We're talking about a threat to our whole ecosystem, when invertebrates are being lost at the sort of rate that has happened in recent years."

Miljoen handtekeningen voor een wereldwijd verbod op neonicotine insecticiden

Ca. twee weken geleden starte Avaaz.org een wereldwijde petitie tegen neonicotine insecticiden
omdat volgens tal van wetenschappers deze superinsecticiden een hoofdrol spelen bij de wereldwijde zeer sterke terugloop van bestuivende insecten zoals bijen en hommels. De petitie is inmiddels door meer dan een miljoen mensen ondertekend. Het gaat om middelen zoals imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam die in Nederland op zeer grote schaal zijn toegelaten en die al zes opeenvolgende jaren tot zeer grote overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen van het Nederlandse oppervlaktewater zorgen. Het gebruik is in Nederland in 10 jaar tijd vertwintigvoudigd. Deze periode valt samen met de sterke stijging van bijenvolksterfte die ook in Nederland een groot probleem is geworden (bijenvolksterfte is in NL gestegen van ca. 8% volksterfte per jaar naar 27% volksterfte per jaar. In de VS is de volksterfte gestegen tot 35% per jaar).
Een eerdere Nederlandse petitie Stop de Bijensterfte in 2009 werd door 40856 mensen ondertekend en vroeg de Tweede Kamer dringend om maatregelen tegen bijensterfte niet uit te stellen in afwachting van meer onderzoek, maar nu al in te grijpen waar dat mogelijk is, ondermeer door een moratorium op het gebruik van neonicotineinsecticiden. Maatregelen bleven uit, in plaats daarvan werden alle toelatingen van imidacloprid tot 2014 verlengd en werd het middel in een aantal nieuwe toelatingsbesluiten van het Ctgb nog verder verruimd en blijven de waterkwaliteitsnormen ernstig overtreden worden zonder dat daar tegen wordt opgetreden.

Syndicate content