Natuur en Milieu: Intrekken Toelating Imidacloprid. IRS: Imidacloprid Veilig in Bietenteelt. NAV: Handhaaf Toelating Zaaizaadontsmetting

In het oppervlaktewater zit op sommige plekken 10.000 keer meer imidacloprid dan de norm toelaat. Dat blijkt volgens Stichting Natuur & Milieu (SNM) uit de metingen van de verschillende waterschappen en waterbeheerders. SNM wil dat de toelating van imidacloprid wordt ingetrokken. Volgens SNM leidt het gebruik van imidacloprid tot sterfte van bijen en andere insecten. Jurgen Maassen van bieteninstituut IRS meent dat een verbod van het insecticide in suikerbieten van weinig invloed zal zijn op de bijensterfte. Het gewas trekt helemaal geen bijen aan. De aangevoerde link tussen bijensterfte en de toename van imidacloprid in het oppervlaktewater in bepaalde gebieden is niet toe te schrijven aan de suikerbietenteelt, aldus IRS. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dringt er in een brief bij minister Verburg van LNV op aan om de toelating voor het insecticide imidacloprid in ieder geval voor zaaizaadontsmetting in stand te houden. Volgens het CTGB zijn er geen aanwijzingen dat massale bijensterfte wordt veroorzaakt door gebruik van deze middelen.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders in 2005 en 2006 in het westen van het land, waar glastuinbouw, bollenteelt en boomteelt sterk zijn vertegenwoordigd. De gemeten hoeveelheden Imidacloprid zijn zo hoog dat volgens SNM een verbod op gebruik onvermijdelijk is. In het radioprogramma Noord-Holland Nieuws van RTV-Noord-Holland werd duidelijk dat ook in Noord-Holland sprake is van ernstige overschrijdingen. Volgens SNM leidt het gebruik van imidacloprid tot sterfte van bijen en andere insecten.

Recent trokken twee Nederlandse wetenschappers aan de bel over het gebruik van zogeheten ‘neonicotinoïden’, waartoe ook imidacloprid behoort. Ook zij legden het verband tussen deze groep gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte. In Italië is de verspreiding van neonicotinoïden onlangs verboden.

De werkzame stof imidacloprid zit onder andere in Admire en Imex-Imidacloprid. Deze middelen worden in de boomkwekerij gebruikt voor bestrijding van luis. Admire wordt ook gebruikt tegen buxusbladvlo. Imidacloprid wordt verder veel gebruikt in appelbomen, tomaten en suikerbieten.

SNM eist dat de toelating van imidacloprid wordt ingetrokken. Gebeurt dit niet dan zal de stichting juridische stappen ondernemen. Volgens het CTGB voldoen alle in Nederland toegelaten neonicotinoïden aan de eisen die de wetgeving stelt. Ook zijn er volgens het college geen aanwijzingen dat massale bijensterfte wordt veroorzaakt door gebruik van deze middelen.

Bronnen: Vakblad De Boomkwekerij van 7 augustus 2009
http://www.deboomkwekerij.nl/nieuws/4360/snm-eist-intrekken-van-toelatin...
Hortinews.com van 12 augustus 2009
http://www.hortinews.com/news.php?id=18882

Uitzending van Radio Noord-Holland op 5 augustus 2009 over het verband van bijensterfte met de oppervlaktewater verontreiniging met het voor bijen zeer giftige insecticide imidacloprid in de regio Amsterdam (met commentaar van toxicoloog Dr. Henk Tennekes en water specialist Saaijas Akkerman van de Stichting Natuur en Milieu):
http://www.rtvnh.nl/player.php?stream=ItemRadio&item=40467

Verdere informatie over de giftigheid van imidacloprid voor water insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Voor een volledig overzicht van de toelatingen van dit middel in Nederland zie: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/6.

Naar de mening van Jurgen Maassen van bieteninstituut IRS zou een verbod van het insecticide in suikerbieten van weinig invloed zijn op de bijensterfte. Het gewas trekt helemaal geen bijen aan. De aangevoerde link tussen bijensterfte en de toename van imidacloprid in het oppervlaktewater in bepaalde gebieden is niet toe te schrijven aan de suikerbietenteelt, aldus IRS.

Lees hierover het artikel in AgriHolland van 7 augustus 2009:
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=105557

Verdere informatie van bieteninstituut IRS over het gebruik van imidacloprid in de bietenteelt:
http://www.irs.nl/ccmsupload/ccmsalg/jaarverslag%202004.pdf
http://www.irs.nl/ccmsupload/ccmsalg/Discussie%20over%20bijensterfte%202...

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dringt er in een brief bij minister Verburg van LNV op aan om de toelating voor het insecticide imidacloprid in ieder geval voor zaaizaadontsmetting in stand te houden.

Lees verder het artikel van AgriHolland B.V. van 18 augustus 2009:
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=105834

Recent