2012 het Jaar van de Bij

Op 1 januari 2012 gaat in de uitzending van Vara Vroege Vogels het Jaar van de Bij officieel van start. Vijf organisaties: KNNV, Bijenstichting, EIS Nederland, NBV en IVN hebben de handen ineengeslagen. Een heel jaar is er aandacht voor wilde- en honingbijen. Publiek en overheden krijgen via de nieuwe website www.jaarvandebij.nl volop informatie, handreikingen en goede voorbeelden om bijvriendelijk te handelen.

Bijen zijn zeer nuttige insecten. Zij zijn de belangrijkste schakel in het proces van bestuiven. Bijen leveren daarmee een essentiële bijdrage aan onze wereldwijde voedselproductie en biodiversiteit. Een gezonde bijenstand is daarom van cruciaal voor het voortbestaan van de mens.
Wereldwijd en ook in Nederland zijn er zorgen over de bijenstand. De aantallen en vitaliteit van bijenvolken, zowel de honingbij als de wilde bij, is de afgelopen jaren met 30% achteruit gegaan. Door een combinatie van achteruitgang van biotopen, eenzijdig voedselaanbod, minder nestgelegenheid en gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen ziekteverwekkers onherstelbare schade aanrichten aan de bijenstand.

Motto van het Jaar van de Bij is: “Help de bij te( over)leven”

Het Jaar van de Bij heeft als doel de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Dat kan door tuinen, groenstroken en landschap beter in te richten en het bestrijdingsmiddelen gebruik sterk te verminderen.
Diverse materialen worden in het jaar van de Bij ontwikkeld:
• Bijenkrant, met een activiteitenkalender voor het hele jaar en veel tips voor eigen tuin en bedrijf.
• Op de Floriade in Venlo heeft de Nederlandse Bijenhoudersvereniging een bijenpaviljoen.
• Bijen herkennen en tellen kan op 12 en 13 mei of bezoek de open imkerijdagen op 14 en 15 juli 2012.
• Voor scholen is er vanaf april een schoolkrant over het leven van bijen en de betekenis van de bij voor ons voedsel.
• Met de Bijenzoekkaart kan je gemakkelijk een aantal bijensoorten herkennen en een eigen bijenhotel maken.
• Een nieuw boekje “Bijen in Beeld” geeft meer achtergrondinformatie.
• Aan bedrijven en gemeenten wordt in 2012 gevraagd een Bijenconvenant te ondertekenen. Daarmee spreken zij af bij-vriendelijk te handelen en geen gif te gebruiken bij het groenbeheer.

Kijk voor meer informatie op www.jaarvandebij.nl

Uitzending Vroege Vogels 1 januari 2012

Het Jaar van de Bij is een project van KNNV, Bijenstichting, EIS Nederland, NBV en IVN.
Verder werken mee: Vroege Vogels, KNNV Uitgeverij, Naturalis, Alg. Ned. Imkervereniging, Bionext, EOSTA, het Bijenhuis, de Traay, Vivara, Boerenbond, Welkoop

Uitgangspunten Jaar van de Bij
Convenant bijen bescherming
Deelnemen als organisatie

Recent