Maximum toelaatbaar gehalte aan hydroxymethylfurfural (HMF) in voeding voor bijen

Het wetenschappeljk comite van het Belgische federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft een advies uitgebracht over grenswaarden voor de voor bijen schadelijke stof hydroxymethylfurfural (HMF) in suikersiroop voor het bijvoeren van bijenvolken. HMF is een stof die onbedoeld spontaan kan worden gevormd tijdens het productieproces van ondermeer invert suiker stroop.

Samenvatting:
Het FAVV heeft recent meerdere klachten ontvangen over een opmerkelijke sterfte van volledige bijenkolonies. Nader onderzoek heeft aangetoond dat deze kolonies in de winter werden gevoed met een bepaalde suikersiroop waarin een hoog hydroxymethylfurfural (HMF)-gehalte is aangetroffen. Omdat er geen norm bestaat voor het HMF-gehalte in siroop bestemd als bijenvoer wordt gevraagd aan het Wetenschappelijk Comité een actielimiet te bepalen.
Gezien de in het advies vermelde elementen, blijkt het moeilijk om momenteel een definitieve actielimiet voor het HMF-gehalte in siropen voor bijen vast te leggen. Een voorlopige actielimiet van 40 ppm HMF wordt voorgesteld. Deze voorlopige actielimiet moet opnieuw worden bekeken van zodra nieuwe wetenschappelijke studies beschikbaar zijn.
Het Wetenschappelijk Comité formuleert verschillende aanbevelingen om de vorming van HMF in siropen voor bijen tot een minimum te beperken.

Volledig adviesrapport: ADVIES 32-2010 Actielimiet voor het gehalte aan hydroxymethylfurfural (HMF) in voeding voor bijen (dossier Sci Com 2010/21).

Zie ook: Hoge bijensterfte door vervuild voedsel (26-4-2010)

Recent