Hoge normoverschrijdingen van insecticiden in het oppervlaktewater van West-Friesland

Sinds 2004 worden hoge normoverschrijdingen van insecticiden (carbamaten en organofosfaten) gemeten in het oppervlaktewater van West-Friesland. Deze normoverschrijdingen vormen een acute bedreiging voor insecten.

Carbendazim (MTR norm: 500 nanogram/L)
ANDIJK (10-9-2007): 9x boven de norm;
VENHUIZEN (6-10-2004): 20x boven de norm.

Propoxur (MTR norm: 10 nanogram/L)
ANDIJK (7-5-2007): 11x boven de norm.

Chloorpyrifos (MTR norm: 3 nanogram/L)
VENHUIZEN (7-4-2004): 6x boven de norm.

Pirimifos-methyl (MTR norm: 20 nanogram/L)
ANDIJK (15-12-2005): 10x boven de norm.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Recent