Hoge insecticidenbelasting van Limburgs oppervlaktewater

Sinds 2005 werden hoge normoverschrijdingen van insecticiden (carbamaten en organofosfaten) gemeten in het oppervlaktewater van de provincie Limburg. Deze normoverschrijdingen vormen een acute bedreiging voor insecten

Fenoxycarb (MTR norm: 1.4 nanogram/L)
MAASTRICHT (8-5-2007): 8x boven de norm.

Propoxur (MTR norm: 10 nanogram/L)
ROOSTEREN (8-5-2007): 4x boven de norm.

Chloorpyrifos (MTR norm: 3 nanogram/L)
NEDERWEERT (15-3-2005): 10x boven de norm; (14-3--2006): 13x boven de norm; (8-5-2007): 7x boven de norm;
MEIJEL (16-8-2007): 60x boven de norm;
BEEGDEN (8-5-2007): 7x boven de norm;
BELFELD (10-4-2007): 40x boven de norm;
STEVENSWEERT (31-7-2007): 30x boven de norm;
EIJSDEN (31-7-2007): 30x boven de norm.

Dichloorvos (MTR norm: 0.7 nanogram/L)
NEDERWEERT (15-3-2005): 73x boven de norm.

Mevinfos(MTR norm: 2 nanogram/L)
NEDERWEERT (22-11-2005): 15x boven de norm.

Parathion-methyl (MTR norm: 11 nanogram/L)
BELFELD (10-4-2007): 6x boven de norm.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Recent